Norge
GO Run For Fun

Kart

.

GO Run For Fun I BAMBLE OG STAVANGER!

I år arrangeres GO Run For Fun i Stavanger for aller første gang, i tillegg til arrangementet i Bamble som i år gjennomføres for fjerde år på rad.

Arrangementet i Stavanger torsdag 5. september 2019 samler barneskoleelever fra 4 skoler til fysisk aktivitet på og rundt Stavanger stadion. Arrangementet på Bunes stadion tirsdag 3. september 2019 vil inkludere alle 1100 elevene på barneskolene i Bamble.

 

Hvorfor løpe?

Løping er gøy, det er bra for selvtilliten og viktig for barnas helse og utvikling. Vi håper med arrangementet å bidra til at barn finner gleden i å løpe og være i fysisk aktivitet.

Våre løpsarrangementer oppmuntrer barn til å ta utfordringen med å gjennomføre et løp sammen med mange andre i samme alder. Samtidig har de det morsomt og får en god opplevelse.

 

Hva er GO Run For Fun?

INEOS GO Run For Fun er verdens største løpekampanje rettet mot barn i alderen 5 til 10 år, med et globalt nedslagsfelt rundt INEOS produksjonssteder.

INEOS har utviklet GO Run For Fun-konseptet sammen med The Great Run Company for å gjennomføre en mengde store og små løpsarrangementer i GO Run For Fun-konseptet verden rundt.

Kampanjen har så langt

  • fått med seg mer enn 280.000 barn som har løpt

  • gjennomført over 300 arrangementer over hele Europa og deler av USA

  • inspirert over 100 idrettsambassadører til å delta, blant annet Colin Jackson, Daley Thompson, Tanni Grey-Thompson og Isabell Pedersen

  • fått mer enn 5000 frivillige til å hjelpe til med å oppmuntre barn til å løpe

Hvem står bak?

GO Run For Fun Foundation ble grunnlagt av INEOS. Styreleder i INEOS, Jim Ratcliffe, er selv en ivrig løper, og han har lagt et personlig engasjement i dette konseptet.

Kampanjen ble først lansert i Newham av OL-medaljør Colin Jackson og den britiske OL-deltakeren Perri Shakes-Drayton i september 2013.

Nova International, et ledende britisk selskap innen sportsbegivenheter, står for gjennomføringen sammen med de lokale INEOS-bedriftene.

Hvorfor Norge? Hvorfor Bamble og Stavanger?

I Norge opererer INEOS i Grenlandsområdet og i Stavanger. Som et selskap med fokus på områdene helse, miljø og sikkerhet, er det hyggelig å kunne styrke vårt engasjement gjennom dette tiltaket.

Ha en fin løpetur!

 

Bamble kommune og Stavanger kommune støtter arrangementet!

 

Fysisk aktivitet gir læring

I Bambleskolen har vi fokus på fysisk aktivitet av den enkle grunn at det gir både bedre helse og økt læringsutbytte. Vi er nå i gang med vår store satsing; Liv og røre – i samarbeid med Telemark fylkeskommune. Denne satsingen fokuserer på sunn og enkel mat, fysisk aktivitet og holdningsskapende arbeid med økt læringsutbytte og trygt skolemiljø som hovedmål.

Vi ønsker derfor INEOS sitt initiativ «GO Run For Fun» hjertelig velkommen som et tiltak inn vår satsing. At en stor bedrift i Bamble engasjerer seg i lokalmiljøet på denne måten er kun positivt, og vi håper at dette kan bli en tradisjon i årene som kommer.

Med vennlig hilsen
Trond Gausnes
Kommunalsjef skole og barnehage
Bamble kommune

 

Samarbeid med bedrifter er viktig

 

Bamble kommune er opptatt folkehelsearbeid og det er alltid rom for å bli bedre. Ofte handler det om å få til gode samarbeid på tvers både internt i en kommune, men ikke minst med aktører på utsiden. Det at INEOS engasjerer seg i lokalmiljøet og inviterer alle elevene våre fra 1. til 7. klasse til mosjonsløpet «GO Run For Fun», er udelt positivt. Som industrimann er jeg veldig klar over fokuset industrien har på helse, miljø og sikkerhet, og et slikt arrangement fremmer alle disse tre områdene.

For elevene er jeg helt sikker på at det å treffe barn fra andre skoler er veldig hyggelig og kanskje skapes det noen nye vennskapsbånd. 

«GO Run For Fun» vil være med på å bygge sunne holdninger til trening og kosthold, og i et folkehelseperspektiv applauderer jeg dette samarbeidet velkommen. Kan det i tillegg være med på å fremme mer læring i skolen, kan det ikke bli bedre.

Med sportslig hilsen
Hallgeir Kjeldal

Ordfører
Bamble kommune

Donate